O drukarni 3D 

Reklamacje i zwroty

Ogólne warunki gwarancji

 

Firma Plastcore 3D Sp. z o.o. udziela gwarancji na wszystkie sprzedawane produkty

1. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z wad konstrukcyjnych lub materiałowych produktu.

2. Gwarancja nie obejmuje:

  • Uszkodzeń mechanicznych/termicznych/chemicznych

  • Niewłaściwego użytkowania produktu

  • Celowego lub przypadkowego uszkodzenia produktu, powstałego w wyniku samodzielnej próby naprawy lub ingerencji osób nieuprawnionych.

  • Naturalnego zużycia produktu, wynikającego z jego stałej eksploatacji

  • Nieprawidłowego montażu produktu

3. Reklamacje są rozpatrywane wyłącznie dla towarów, których okres gwarancyjny nie minął oraz które posiadają szczegółowy opis
   uszkodzenia, dołączony do przesyłki serwisowej.
4. Reklamowany produkt, klient jest zobowiązany dostarczyć do miejsca dokonania zakupu we własnym zakresie i na własny koszt.

5. Po weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego, towar niesprawny zostaje poddany naprawie bądź następuje jego wymiana na nowy, wolny od
   wad egzemplarz.

6. Klient ma możliwość zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu (nie dotyczy zleceń personalizowanych, indywidualnych) i
   jest zobowiązany odesłać go na własny koszt (chyba, że ustalono inaczej) w oryginalnym opakowaniu i dołączoną kopią dowodu zakupu
   (paragon/faktura vat), zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania/być uszkodzony (dotyczy również opakowania)

7. Prosimy o przemyślane dokonywanie zakupów, gdyż nieuzasadnione zwroty nie będą rozpatrywane.

Procedura zwrotu/reklamacji

Aby prawidłowo zgłosić reklamację/zwrot towaru należy:

1. Pobrać protokół reklamacyjny znajdujący się poniżej

2. Poprawnie wypełnić wymaganymi informacjami i przesłać na adres: plastcore@plastcore.pl

3. Oczekiwać na odpowiedź serwisu.
4. Po akceptacji, wysłać reklamowany towar wraz z wypełnionym protokołem reklamacyjnym pod adres:

   Plastcore 3D Sp. z o.o. ul. Puławska 34 bud 23, 05-500 Piaseczno

5. Po zakończeniu usługi serwisowej towar zostanie odesłany pod wskazany uprzednio adres.

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY