top of page
Szukaj
  • lcyran

Zalety druku 3D w stosunku do innych metod wytwarzania przedmiotów

Ostatnio dużo koncentrowaliśmy się na zaletach druku 3D dla poszczególnych branż lub dziedzin. W dzisiejszym artykule postanowiliśmy przybliżyć najważniejsze atuty druku 3D w stosunku do innych metod produkcyjnych, które dotyczą zarówno osób prywatnych jak i największe korporacje. Zapraszamy do lektury.


Wstęp – szybka kariera młodej techniki wytwórczej – druk 3D jako alternatywa.

Choć technologia druku 3D jest stosunkowo młoda, to szybko zyskuje coraz większą popularność, nie tylko jako ciekawostka technologiczna, ale również realna alternatywa dla klasycznych metod produkcyjnych w wypadku konieczności wytwarzania małoseryjnego lub po prostu tworzenia pojedynczych egzemplarzy danych obiektów.

Dzięki tej możliwości druk 3D staje się dostępną metodą produkcyjną dla mniejszych przedsiębiorstw, ale także osób prywatnych. O przykładach pisaliśmy już w poprzednich wpisach. Mogą to być małe pracownie projektowe, cosplayerzy, modelarze i wielu innych. Większe firmy produkcyjne z kolei mogą wykorzystywać druk 3D również do takich prac jak szybkie prototypowanie lub wykonywanie przedprodukcyjnych serii o niewielkim nakładzie np. w celu wykonywania testów konsumenckich.

Cena druku 3D – bezkonkurencyjność względem innych metod.

Jednym z najważniejszych argumentów, przemawiających za wykorzystaniem techniki druku 3D jest cena jednostkowa tej metody wytwarzania obiektów. Druk 3D nie wymaga przygotowań w postaci wykonywania form, oraz nie wymusza konieczności wytworzenia znacznej ilości obiektów w celu racjonalizacji kosztu wykonania wzornika.

Brak kosztów związanych z uruchomieniem produkcji, a co za tym idzie możliwość wykonania zaledwie jednej sztuki obiektu powoduje, że cena wydruków 3D jest dużo niższa niż w klasycznej metodologii produkcji, gdzie liczba egzemplarzy racjonalizuje cenę do akceptowalnego poziomu. W wypadku druku 3D zjawisko te w praktyce nie występuje, co czyni ją wyjątkowo atrakcyjną również dla prywatnych odbiorców, którzy często potrzebują pojedynczego egzemplarza danej rzeczy.

Jakość druku 3D – liczba sztuk wydruku 3D nie ma znaczenia

To jeden z najważniejszych czynników, gdy bierzemy pod uwagę np. chęć wykonania unikalnego przedmiotu lub w sytuacji wykonywania prototypu do produkcji wielkoseryjnej. Dzięki jakości, jaką oferuje druk 3D można być pewnym, że wykonany detal będzie posiadał zaplanowaną przez projektanta jakość. Wykorzystując technologię druku 3D posiadamy możliwość kontroli jakości poprzez dwa czynniki:

Przygotowanie projektu do druku 3D

Mając odpowiednio przygotowany projekt do druku 3D unikniemy problemów błędów w wydruku na skutek np. problemów w przyległości poszczególnych płaszczyzn lub źle zaprojektowanych miejsc na podpory robocze. Wraz z każdym kolejnym projektem do wydruku 3D rośnie nasze doświadczenie w tym zakresie, więc to ryzyko jest z czasem łatwe do uniknięcia

Balansowanie pomiędzy czasem druku 3D a dokładnością wydruku 3D

To istotny parametr, który ma wpływ na finalną jakość przedmiotu. W większości drukarek, możemy kontrolować jakość wydruku poprzez wiele różnych parametrów takich jak szybkość druku, czy grubość nakładanej warstwy filamentu. W zależności od wybranych opcji nasz druk 3D powstanie szybciej, ale będzie mniej dokładny, lub wręcz odwrotnie.


druk 3d cena

Liczba sztuk wydruków 3D nie ma żadnego znaczenia w odniesieniu do jakości. Każdy wydrukowany na drukarce 3D przedmiot będzie spełniał ustalone przez projektanta i operatora parametry. Możliwość utrzymania równej jakości bez ryzyka wystąpienia wad seryjnych powodujących olbrzymie straty finansowe pozwala na płynne skalowanie wolumenu produkcji.

Szybkość wytworzenia przedmiotu – druk 3D najszybszą metodą osiągnięcia gotowego do użycia przedmiotu.

Pisząc o szybkości druku 3D możemy mieć na myśli dwa czynniki – czas druku 3D, jak również sam etap projektowania obiektu, który ma być przeznaczony do produkcji tj. wydruku 3D. W obu przypadkach czyli czasie realnego wykonania jak i przygotowania są to relatywnie niższe wartości niż w wypadku klasycznych metod produkcyjnych. Jest to spowodowane kilkoma ważnymi kwestiami:

Brak konieczności wykonania formy wzorcowej do produkcji masowej

W wypadku wykorzystania wydruku 3D nie jest potrzebna żadna forma sylikonowa lub inny wzornik produkcyjny. Produkcja odbywa się bezpośrednio z modelu 3D, stworzonego przy pomocy komputera. W związku z tym, że projekt powstaje w postaci cyfrowej czas jego wykonania jest relatywnie niższy od stworzenia klasycznej formy sylikonowej, a następnie wykonania z niej gotowego obiektu produkcyjnego.

Czas pracy drukarki 3D

Jest zdecydowanie szybszy od klasycznych urządzeń wytwarzających. Dodatkowo mamy wpływ na szybkość wydruku – która może wzrosnąć kosztem dokładności i szczegółowości odwzorowania detalu. Niezależnie od tego każda drukarka 3D jest w stanie w relatywnie szybszy, od klasycznych metod, wytworzyć oczekiwany obiekt.

Podsumowanie – dlaczego warto wybrać druk 3D ?

Druk 3D to najtańsza obecnie metoda na stworzenie wybranego przez siebie przedmiotu. Od początku powstania koncepcji wytwarzania przedmiotów i obiektów metodą przyrostową celem było stworzenie technologii, która zagwarantuje wysoką jakość wykonania, przy niskiej cenie jednostkowej oraz możliwość produkcji obiektów już od jednej sztuki. Wydruki 3D i cała technologia druku 3D z powodzeniem spełniają tą funkcję. Biorąc pod uwagę kryterium ceny i jakości, wydruk 3D jest idealną technologią, która z powodzeniem zaspokoi każdą potrzebę, wynikającą z konieczności wytworzenia określonej ilości przedmiotów, w wysokiej jakości, bez narażania się na konieczność masowej produkcji.

Warto pamiętać o możliwości znacznego obniżenia kosztów druku 3D poprzez zlecenie swojego wydruku 3D jednej z drukarni 3D. Unikamy dzięki temu konieczności poniesienia kosztu zakupu drukarki 3D, a dodatkowo zyskujemy możliwość konsultacji naszego projektu z wykwalifikowanymi specjalistami w zakresie druku 3D.

#drukarnia3dwarszawa #wydruk3D #wydruki3D #zaletydruku3d #drukarnia3d #druk3D

0 komentarzy