top of page
Szukaj
  • lcyran

Pięć powodów dla których należy rozważyć druk 3D w swoim projekcie produkcyjnym

W dzisiejszych czasach, wykonując projekt fizycznego obiektu, mamy wiele możliwości jego wykonania. Począwszy od tradycyjnych metod odlewowych, poprzez formowanie próżniowe, aż do tak nowoczesnych technik jaką jest druk 3D. W dzisiejszym artykule podamy pięć najważniejszych argumentów, przemawiających za wyborem druku 3D jako właściwej metody produkcyjnej do wytwarzania własnych, często zindywidualizowanych przedmiotów.


Powód Pierwszy – czas druku 3D pozwala na szybkie osiągnięcie efektów

Jednym z kluczowych czynników, który przesądza o wyborze danej metody produkcji przedmiotów jest czas jaki upływa od momentu rozpoczęcia projektu, do czasu wytworzenia finalnego produktu. Jest to szczególnie istotne w procesach prototypowania, gdzie szybkie iteracje kolejnych wersji pozwalają na dopracowanie konkretnych cech produktu i podjęcie decyzji o wdrożeniu produkcji masowej danego przedmiotu.

Druk 3D oferuje praktycznie natychmiastową możliwość rozpoczęcia produkcji danego obiektu. Jedynym wymogiem jest posiadanie właściwego modelu 3D, niezbędnego do rozpoczęcia pracy drukarki 3D. Większość z typowych druków 3D trwa kilka – kilkunastu godzin, co pozwala na bardzo efektywne czasowo wykonywanie dowolnych elementów w formie wydruków 3D.

Powód Drugi – cena druku 3D jest niezależna od liczby zlecanych detali

Oczywistą i zupełnie normalną kwestią, jest fakt, że decydując się na wytworzenie swojego projektu produkcyjnie, musimy brać pod uwagę cenę takiej operacji. Powszechnie przyjęło się, że klasyczne metody produkcji są drogie, ze względu na konieczność wykonania formy, a także poniesienia kosztów produkcyjnych, związanych z uruchomieniem procesu wytwórczego. W związku z tym wiele firm i osób prywatnych, które chcą wykonać pojedyncze egzemplarze danego obiektu lub niską serię, porzucają tą ideę ze względu na wysokie koszty jednostkowe.

Druk 3D w tym zakresie wydaje się rozwiązaniem idealnym. Cena druku 3D jest niezależna od liczby wyprodukowanych egzemplarzy, jak również nie zawiera w sobie kosztu wykonania formy, czy uruchomienia linii produkcyjnej. Płacimy wyłącznie za realny wydruk 3D – co powoduje, że od strony kosztowej druk 3D jest jedną z najatrakcyjniejszych metod produkcyjnych.

Powód Trzeci – znaczny wybór materiałów i tworzyw do druku 3D

Wiele osób kojarzy druk 3D z jednym rodzajem tworzywa – filamentem. To dość wdzięczny w druku 3D materiał, posiadający wysoką trwałość, kosztem niskiej elastyczności. Jednak biorąc pod uwagę stopniowy rozwój tej technologii produkcyjnej, mamy do dyspozycji znacznie większą gamę tworzyw. Poza samymi tworzywami sztucznymi, gdzie poza filamentem popularny jest ABS, możemy także wykorzystywać na przykład żywicę światłoutwardzaną.

Tak szeroki zakres materiałów dostępnych do wykorzystania w druku 3D pozwala na elastyczne dopasowanie właściwego materiału do zapotrzebowania. W zależności od potrzeb związanych z elastycznością lub trwałością danego obiektu istnieje możliwość dobrania właściwego materiału do wykonania wydruku 3D, zgodnie z założeniami.

Powód Czwarty – łatwe przygotowanie projektu pod druk 3D

Jednym z istotnych ograniczeń dla wielu osób, które chcą stworzyć jakiś fizyczny przedmiot przy pomocy klasycznych metod produkcyjnych jest poziom skomplikowania procesu projektowania. Konieczność zaplanowania stworzenia formy, wykorzystanie skomplikowanego oprogramowania do wykonania projektu powoduje, że już na wstępie wykonanie przygotowań jest czasochłonne i wymaga stosunkowo wysokich kompetencji.

Druk 3D rozwiązuje te problemy. Projekt do wykonania wydruku 3D może zostać wykonany przy pomocy powszechnie używanych programów graficznych – wymagany jest jedynie określony format zapisu (najczęściej STL) a całość musi zachować jedynie kilka wymogów dotyczących integralności modelu oraz określonego poziomu szczegółowości. To czyni druk 3D jedną z najbardziej przystępnych metod produkcyjnych pod kątem przygotowania projektu.

Powód Piąty – brak ograniczeń w wielkości druku 3D

Dzięki postępującej technologii rozwoju drukarek 3D stopniowo znoszone są ograniczenia technologiczne związane z tą technologią wytwórczą. Jednym z nich do niedawna była maksymalna wielkość jednorodnego wydruku 3D. Gdy obiekt do druku 3D był zbyt duży, dzielono go na mniejsze, a następnie po wydrukowaniu łączono przy użyciu kleju lub innych technik. Przygotowany w ten sposób detal, posiadał zmniejszoną wytrzymałość, która szczególnie w wypadku potrzeb przemysłowych, może mieć istotne znaczenie.

Obecnie w Polsce występują już drukarki 3D, które są w stanie wydrukować detal o rozmiarach większych niż jeden metr sześcienny. Powoduje to, że ograniczenia dotyczące wielkości potencjalnego wydruku 3D zmniejszają się, a dodatkowo zwiększa się gama zastosowań i użyteczność druku 3D.

Podsumowanie – czy druk 3D to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich potrzeb produkcyjnych?

Podsumowując – wobec wyżej przedstawionych argumentów, należy stwierdzić, że druk 3D to jedna z najbardziej optymalnych metod produkcyjnych zarówno w wypadku produkcji nisko-seryjnej jak i tej zawierającej w sobie większą liczbę egzemplarzy. Powoduje, to że przygotowując swój projekt przedmiotu warto rozpatrzeć druk 3D jako jedną z możliwych metod produkcji.

Dzięki takiemu podejściu możliwie jest osiągnięcie korzyści, zarówno pod kątem optymalizacji produkcji danego elementu, jak również w obniżeniu ceny jego wytworzenia. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z możliwościami jakie ofertuje druk 3D na naszym blogu, lub bezpośrednio kontaktując się z naszą drukarnią 3D w celu złożenia zapytania o możliwość wydruku Państwa przedmiotów.

#drukarnia3dwarszawa #prototypowanie #zaletydruku3d #drukarnia3d #projektowaniedodruku3D

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie