top of page
Szukaj
  • lcyran

Pięć najważniejszych faktów, potwierdzających skuteczność druku 3D

Coraz więcej osób zastanawia się nad wykorzystaniem druku 3D do własnych projektów produkcyjnych. Często jesteśmy pytani o argumenty przemawiające za wykorzystaniem druku 3D do danego projektu. W dzisiejszym artykule postanowiliśmy zebrać te argumenty w jeden wspólny przewodnik po pięciu najważniejszych faktach, które potwierdzają skuteczność druku 3D w praktycznie każdym zadaniu produkcyjnym. Zapraszamy do lektury!


Fakt 1: Druk 3D jest już obecnie wykorzystywany w przemyśle na szeroką skalę

Dla większości osób wykorzystujących druk 3D w swoich projektach ta technologia zalicza się zdecydowanie do kategorii egzotycznych. Nic bardziej mylnego. Druk 3D już teraz stosowany jest w przemyśle na szeroką skalę na przykład w procesach prototypowania lub wręcz produkcji. Kilka lat temu Audi zaprezentowało prototyp samochodu, który powstał praktycznie wyłącznie przy użyciu drukarki 3D. To wydarzenie, odbiło się szerokim echem w mediach i postawiło druk 3D w tym samym szeregu co klasyczne metody produkcyjne.

Czy druk 3D zastąpi w przemyśle klasyczne metody wytwarzania przedmiotów? Na to pytanie z pewnością trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Z pewnością druk 3D będzie powiększał swoje znaczenie w obszarach prototypowania, a także stopniowo przejmował klasyczną produkcję elementów wraz ze swoim rozwojem technologicznym.

Fakt 2: Druk 3D jest brany pod uwagę w kontekście budowy załogowej bazy na Marsie

Poza codziennym zastosowaniem druku 3D, jest on brany pod uwagę również w wielu spektakularnych przedsięwzięć. Jednym z nim jest niedawne ogłoszenie koncepcji zastosowania drukarek 3D w roli maszyn budujących pierwszą bazę marsjańską. Możliwość programowania drukarek 3D, połączona z pełnym zamknięciem procesu wytwarzania druku 3D w obrębie jednej maszyny powoduje, że z pozoru dziwne rozwiązanie jest w tym konkretnym przypadku całkiem racjonalne. Sposób pracy drukarek 3D przy produkcji pierwszego marsjańskiego habitatu, można zobaczyć na filmowej wizualizacji poniżej:


Jak widać na materiale druk 3D nie jest już jedynie ciekawostką produkcyjną, a także poważną technologią braną pod uwagę w wielu przedsięwzięciach, które będą stanowić o przyszłym rozwoju ludzkości oraz jej ekspansji. To jedynie dowód na tezę, że druk 3D będzie w przyszłości stanowił jedną z najważniejszych metodologii wytwarzania przedmiotów również w trudnych warunkach produkcyjnych.

Fakt 3: Druk 3D to najdynamiczniej rozwijająca się metoda produkcji na świecie

Spoglądając w przeszłość można uznać, że historia druku 3D, w postaci jaką znamy obecnie sięga około trzydziestu lat. Od tego czasu z ciekawostki technologicznej, o wątpliwych szansach na rozwój w kierunku wielkoskalowej popularności, druk 3D rozwinął się w pełnoprawną metodologię wytwarzania przedmiotów, która jak pokazaliśmy powyżej znajduje szerokie zastosowanie w codziennym świecie. Pomijając aspekty czysto przemysłowe, druk 3D służy do wszelkiego rodzaju prototypowania nowych koncepcji, wytwarzania dekoracji i elementów wystroju wnętrz, aż po takie nieoczywiste zastosowania jakimi są foremki do ciastek.

Biorąc pod uwagę tak dynamiczny rozwój druku 3D, możemy stwierdzić, że w całkiem realnym okresie czasu wydruki 3D na dobre zastąpią wiele przedmiotów, wytwarzanych do tej pory klasycznymi metodami produkcyjnymi. W tym obszarze potrzebna jest raczej zmiana mentalna, niż technologiczna – gdyż większość barier stojących za technologią druku 3D jest już pokonana, lub za chwilę przestanie być ograniczeniem dla większości przypadków, gdzie rozpatrywane jest wykorzystywanie druku 3D.

Fakt 4: Druk 3D nie posiada żadnych ograniczeń w kwestii rodzaju przedmiotu, który chcemy przy jego pomocy wykonać

Szybki rozwój tej technologii wytwarzania przedmiotów powoduje, że druk 3D zaczyna pozbywać się kolejnych ograniczeń co do parametrów finalnego wydruku 3D. Znaczenie, przestaje mieć wielkość czy odporność takiego druku 3D na siły fizyczne – drukarki 3D już teraz są w stanie osiągnąć zadane parametry w tych zakresach, a jednocześnie wytwarzać przedmioty o wysokiej dokładności i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój tej metodologii produkcyjnej można zaryzykować stwierdzenie, że już wkrótce ograniczenia produkcyjne będą w całości dotyczyć klasycznych metod produkcji, a mniej druków 3D.


druk 3d cena

W 2020 roku profesjonalne drukarnie 3D dysponują już zapleczem, pozwalającym na druk 3D obiektów o cechach wielkogabarytowych, znacznie przekraczających objętościowo jeden metr sześcienny. Oznacza to, że drukarnia 3D, zasilona odpowiednio w szeroki park maszynowy jest w stanie wykonać praktycznie każdy przedmiot przy pomocy druku 3D.

Fakt 5: Wydruki 3D mają  podobne parametry fizyczne jak obiekty z tego samego materiału, wytworzone przy pomocy klasycznych metod produkcyjnych

To jeden z najistotniejszych, w kontekście wykorzystania druku 3D argumentów dla wszystkich, którzy poszukują realnego zastosowania wytworzonych elementów np. poprzez oddziaływanie na nie siłami fizycznymi – np. jako komponenty w różnego rodzaju maszynach przemysłowych lub urządzeniach. Wykonane przy pomocy druku 3D przedmioty, po podaniu właściwej specyfikacji będą spełniać te same parametry fizyczne co ich tradycyjni odpowiednicy. Znając wcześniej założenia dotyczące wykorzystania obiektu z wydruku 3D, specjalista w drukarni 3D jest w stanie przygotować odpowiednią specyfikację wydruku 3D składającą się z między innymi grubości warstwy lub materiału do wykorzystania przy takim wydruku 3D, a następnie wykonać taki druk 3D zgodnie z oczekiwaniem Klienta.

Warto przy tym pamiętać o możliwie szczegółowej informacji wstępnej dla drukarni 3D. Im więcej danych będzie posiadać wykonawca, tym znacznie wyższe prawdopodobieństwo wykonania druku 3D zgodnie ze specyfikacją. Druk 3D, dzięki swojej otwartości na wiele rodzajów materiałów stanowiących budulec wydruku 3D – może dostosowywać się do różnych oczekiwań w zakresie odporności na siły fizyczne.

Podsumowanie: Czy druk 3D jest naprawdę skuteczną metodą produkcyjną?

Podsumowując, druk 3D jest skuteczną metodą produkcyjną w praktycznie każdym obszarze zastosowań. Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju tej techniki produkcji przedmiotów oraz elastyczność w dziedzinie podejścia do projektowania uzyskujemy interesującą alternatywę dla klasycznych metod wytwarzania przedmiotów. Wynika to przede wszystkim z braku ograniczeń wynikających z konieczności posiadania fizycznej formy, a także niezależności kosztu wykonania druku 3D od liczby egzemplarzy (za wyjątkiem naturalnego zużycia materiałów, czy amortyzacji drukarek 3D)

Biorąc pod uwagę powyższe, a także coraz częstsze wykorzystywanie druku 3D w dziedzinach do tej pory kojarzonych wyłącznie z miejscami tradycyjnej produkcji – można uznać, że z czasem wydruki 3D po wyeliminowaniu ostatnich barier technologicznych, staną się dominującą metodą wytwarzania przedmiotów w sposób zwinny i pozbawiony ograniczeń, dotychczas wstrzymujących znaczną część podmiotów od wykorzystywania tej metodologii we własnych projektach produkcyjnych.

#drukarnia3dwarszawa #wydruki3D #zaletydruku3d #projektowaniedodruku3D #druk3D