top of page
Szukaj
  • lcyran

Jak wygładzić druk 3D? Metody post processingu wydruków z drukarki 3D

Druk 3D to niezwykła metoda produkcyjna, która pozwala na tworzenie przedmiotów, będąc ograniczonym jedynie ludzką wyobraźnią. Jednocześnie szybkość i łatwość wytwarzania wydruków 3D czyni ją niezwykle przystępną i dostępną dla szerokiej grupy odbiorców. Czasem jednak druk 3D wymaga dodatkowego wykończenia oraz obróbki, przed uznaniem przedmiotu za kompletny. Jakie więc są najbardziej znane metody post-processingu druku 3D? O tym w dzisiejszym artykule.Post-processing druku 3D – czym jest i kiedy jest potrzebny?

Mimo dumnie i tajemniczo brzmiącej nazwy w dużym uproszczeniu post processing druku 3D jest zabiegiem polegającym na końcowej, fizycznej obróbce wydruku 3D w celu uzyskania jednego z poniższych efektów:

  1. Podniesienie walorów estetycznych produktu

  2. Poprawienie możliwości funkcjonalnych elementu

  3. Obróbka powierzchni druku 3D, w celu uzyskania właściwego efektu powierzchniowego

  4. Przygotowanie obiektu do łączenia z innymi w większą całość

  5. Podwyższenie trwałości danego wydruku 3D

W zależności od wymagań Klientów, jak również pierwotnych założeń produktowych, często zdarza się, że wykonanie post processingu może spełniać więcej niż jedno z powyższych wymagań. W takiej sytuacji często stosuje się więcej niż jedną technikę, aby doprowadzić wydruk 3D do pożądanego efektu wizualnego, lub funkcjonalnego.

Najczęściej post processing druku 3D jest stosowany w sytuacjach, gdy efekt wizualny druku 3D stanowi jedno z głównych kryteriów odbioru detalu, a co za tym idzie szczególnego podejścia do szczegółów wykonania. Inną kategorią potrzeb są kwestie techniczne takie jak powierzchnie tarcia czy łączeń, gdzie zabiegi estetyczne, nie są tak istotne jak sam fakt spełnienia określonych oczekiwań technicznych.

Najbardziej popularne metody wykończenia druku 3D

Biorąc pod uwagę powyższe istnieje wiele sposobów wykańczania druku 3D, zależnych od przyczyn podanych przez nas w powyższym akapicie. Jedną z najczęściej wykonywanych czynności post processingowych jest usuwanie podpór i elementów technicznych, które wspomagają proces druku 3D. Są to elementy drukowane przez drukarkę 3D w trakcie druku detalu, po to by móc utrzymać stabilności i integralność modelu w trakcie druku przestrzennego (są one również punktami odniesienia ekstrudera w przestrzeni druku 3D)

Inną często spotykaną metodą jest szlifowanie wydrukowanego już detalu w celu uzyskania gładkich i równych powierzchni druku 3D. Jest to szczególnie ważne w wypadku występowania gładkich i jednolitych powierzchni. Cechą charakterystyczną surowego druku 3D jest tak zwany brim lub raft. Inaczej mówiąc jest to charakterystyczna chropowata powierzchnia, która wynika z warstwowego charakteru druku 3D. Szlifowanie jest jedną z metod, która skutecznie niweluje to zjawisko czyniąc wydruk 3D o wiele atrakcyjniejszym wizualnie i lepszym jakościowo.

Co jest potrzebne, aby skutecznie wykończyć druk 3D?

Zasadniczo najważniejszym składnikiem potrzebnym do wykonania post processingu druku 3D jest…sam dobrze wykonany druk 3D. Należy pamiętać, że sam post processing wydruku 3D nie zastąpi nam dobrze wykonanego druku 3D. Sama redukcja pewnych błędów i niedoskonałości jest możliwa, natomiast pełne zniwelowanie źle, lub zbyt niedokładnie wydrukowanego detalu nie będzie możliwa. Dodatkowo istotne jest doświadczenie osoby wykonującej post processing.

Brak doświadczenia lub zdolności manualnych, jest jedną z najczęstszych przyczyn źle wykonanego post processingu druku 3D. Z pewnością warto to zadanie powierzyć osobie, która posiada odpowiednie kompetencje, w celu uzyskania maksymalnego efektu wizualnego i jakościowego. Z pewnością istotny jest tutaj także brak pośpiechu i odpowiednie warunki pracy rozumiane jako właściwe oświetlenie oraz przestrzeń robocza.

Jak najlepiej wykańczać druk 3D? Jakich narzędzi należy użyć ?

Zapewne część naszych czytelników zawiedzie fakt, że większość prac wykonywanych w trakcie post processingu druku 3D wykonywanych jest przy pomocy powszechnie dostępnych narzędzi i materiałów, dostępnych w większości sklepów budowlanych. Jednym z podstawowych surowców w tej dziedzinie jest papier ścierny o różnej gramaturze. Przy jego pomocy wykonuje się wstępną obróbkę obiektu. Przy jego użyciu należy mieć w pamięci standardowe zasady jego stosowania – stopniowe przechodzenie z grubej ziarnistości do coraz mniejszej, gwarantuje wysoką gładkość powierzchni.

Inne standardowe narzędzia to nożyki modelarskie, skalpele i inne powszechnie stosowane narzędzia. Uzupełnieniem są oczywiście sprzęty typu Dremel, wiertarki i inne urządzenia mechaniczne. Warto zwrócić także uwagę, że stopniowo na rynku pojawiają się specjalne urządzenia do post processingu druku 3D. Jest to jednak materiał na inny artykuł i z pewnością podejmiemy ten temat w niedalekiej przyszłości.

Podsumowanie – kiedy warto wykonać post processing druku 3D?

Proces obróbki druku 3D z pewnością należy rozpocząć od analizy czy jest on wartościowy i opłacalny dla danego detalu. Podsumowując, stopień zaawansowania post processingu jest zależny głównie od zastosowania docelowego detalu oraz rachunku ekonomicznego. Istotny jest tutaj zarówno czas pracy nad detalem osoby wykonującej obróbkę, jak również sam efekt końcowy i jego mierzalność. Warto przy tym uświadomić sobie, że źle wykonana obróbka detalu, może nie tylko nie podnieść efektu wizualnego obiektu, ale również go znacząco pogorszyć.

Inną kwestią jest post-processing druku 3D dla poprawy jego funkcjonalności. Tutaj, jak wspomnieliśmy powyżej istotniejszy jest wybór odpowiednich metod i środków, które pozwolą na osiągnięcie spodziewanego efektu. Warto już na etapie zlecania druku 3D, zadać pytanie np. w wykwalifikowanej drukarni 3D, posiadającej usługę obróbki druku 3D, w celu uzyskania najbardziej optymalnej sugestii rozwiązania. Z pewnością doświadczenie specjalistów w drukarni 3D takiej jak Plastcore, pomoże podjąć właściwą w tej kwestii decyzję.

#drukarnia3dwarszawa #model3D #druk3Dcena #projektowaniedodruku3D #druk3D

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie