top of page
Szukaj
  • lcyran

Druk 3D dla medycyny – szansa na wspomaganie leczenia pacjentów przy pomocy nowoczesnej technologii.

Współczesna medycyna, to jedna z najsilniej rozwijających się dziedzin nauki. W atmosferze tak wysokiej dynamiki łatwo znajdują miejsce nowoczesne i pozornie niestandardowe technologie, takie jak druk 3D, które wspierają obszar innowacji w naukach medycznych – nie tylko w procesie nauki, lub edukacji, ale także w obszarach diagnostyki i rehabilitacji.


Drukowanie w 3D – medialne sukcesy medyczne

Bardzo medialnym przypadkiem użycia druku 3D w skomplikowanym przypadku medycznym było wykonanie bardzo dużego fragmentu czaszki, przy pomocy druku 3D dla pacjentki Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Ultrechcie. Tamtejsi neurochirurdzy wszczepili wykonany w ten sposób fragment czaszki pacjentce. Było to konieczne, ponieważ kobieta cierpiała na szczególną chorobę, powodującą ciągły przyrost kości czaszki, który powodował istotne zagrożenie dla mózgu, ze względu na ciągle powiększający się ucisk wewnątrzczaszkowy.

Pomijając tak spektakularne przykłady, druk 3D jest także często wykorzystywany w chirurgii jako wsparcie w trakcie planowania zabiegów operacyjnych. Na podstawie zdjęć tomograficznych wykonywany jest model operowanego narządu, na którym można przeprowadzić symulacje przed planowanym zabiegiem. Dodatkowo w trakcie jej trwania mają dostęp do idealnie odwzorowanej makiety, wykonanej w technologii druku 3D. Ułatwia to nie tylko przygotowanie do operacji, ale także pozwala na planowanie kolejnych kroków w trakcie jej trwania. Jest to szczególnie kluczowe w wypadku organów wrażliwych, takich jak serce lub mózg, gdzie np. nieprawidłowe wykonanie cięcia skalpelem może doprowadzić do poważnych powikłań.

Druk 3D dla medycyny – wsparcie w procesie diagnostycznym

Poza spektakularnymi przypadkami opisanymi powyżej, druk 3D w wielu krajach świata jest wykorzystywany jako standardowe wsparcie procesów diagnostycznych. Dzięki coraz intensywniej i szybciej rozwijających się technologiach obrazowania w technologii 3D, którą oferuje np. większość modeli obecnych na rynku ultrasonografów możliwe jest wykonywanie wydruków 3D wielu organów wewnętrznych.

Ułatwia to diagnozę skomplikowanych przypadków medycznych, oraz podejmowaniu decyzji co do dalszego leczenia oraz jego strategii. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy lekarz ma do wyboru kilka różnych ścieżek kuracji pacjenta. Mając do dyspozycji idealnie odwzorowany model chorego narządu, diagnoza oraz jego analiza jest głębsza i bardziej precyzyjna, niż w wypadku „suchego” obrazu z aparatu USG lub aparatu RTG.

Wydruki 3D jako pomoc naukowa dla studentów medycyny

Kolejnym zastosowaniem druku 3D w medycynie jest jego wykorzystanie w procesie edukacji akademickiej. We współczesnym nauczaniu medycznym ważne jest prezentowanie studentom nie tylko standardowych przypadków, z którymi przyszli lekarze spotkają się podczas swojej pracy, ale również wszelkich patologii lub rzadko występujących schorzeń – gdyż właśnie w takich przypadkach przyszły lekarz będzie zmuszony myśleć samodzielnie, a jakość jego kształcenia odgrywa bardzo ważną rolę.

Z wsparciem przychodzi tutaj druk 3D. Możliwość wykonania niestandardowych modeli edukacyjnych (np. organów wewnętrznych z ujętymi weń patologiami lub elementami układu kostnego również zawierającymi w sobie określone odchylenia) powoduje, że każdy blok zajęciowy można przygotować w niestandardowy sposób. Dodatkowo ze względu na możliwość produkcji nawet jednej sztuki pomocy naukowej, bez konieczności wykonywania formy daje bardzo szerokie możliwości przygotowywania pomocy naukowych.

Protezy wykonywane przy pomocy druku 3D

Druk 3D ma również coraz szersze zastosowanie w produkcji protez – szczególnie tych niskobudżetowych. Dzięki niskim kosztom wydruku 3D, dostęp do protez mogą uzyskać pacjenci nie posiadający dużych środków finansowych na własne leczenie. Jednocześnie ze względu na szybkość produkcji takich protez, dzięki drukowi 3D powstaje zupełnie nowa gałąź przemysłu protetycznego.

Pozwala ona nie tylko na produkowanie tańszych protez, ale również takich, które mają spełniać bardzo nieszablonowe role lub rozwiązywać rzadko spotykane problemy związane z pacjentami potrzebującymi protez. Proteza w formie wydruku 3D, to także skuteczne dopasowanie takich protez do anatomii poszczególnych pacjentów z bardzo wysoką jej dokładnością. Umożliwia to technika skanowania 3D, która przed wykonaniem protezy pozwala.

Jednocześnie, tak technika wytworzenia protezy pozwala na wykonanie tzw. Protezy mechanicznej, która np. w wypadku dłoni pozwala na wykonywanie ruchów dłonią przy pomocy samego nadgarstka. Dzięki zastosowaniu różnych typów mechanizmów linkowych, eliminuje się konieczność zastosowania zaawansowanej elektroniki, co np. ułatwia serwisowanie takiej protezy w krajach pozbawionych rozwiniętej infrastruktury medycznej.

Podsumowanie – czy druk 3D jest przyszłością medycyny?

Podsumowując rozwój medycyny to zjawisko pozwalające na zaistnienie w nim wielu nowych technologii, pozornie nie związanych z diagnostyką i leczeniem pacjentów. Druk 3d to możliwość przestrzennej wizualizacji organów wewnętrznych, wsparcia podczas zabiegów, tworzenia niestandardowych modeli służących do edukacji i wielu innych.

Biorąc pod uwagę powyższe funkcje zastosowania druku 3D w medycynie w najbliższych latach będziemy obserwowali stopniowy wzrost popularności tej techniki na oddziałach specjalistycznych, salach operacyjnych  a także na wydziałach medycznych polskich uniwersytetów.

#drukarnia3dwarszawa #prototypowanie #drukarnia3d #druk3ddlamedycyny #druk3D #drukarka3d #Plastcore

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie