top of page
Szukaj
  • lcyran

Cena druku 3D – od czego zależy wycena w drukarni 3D?

Wielu Klientów, zadając pytania dotyczące ceny druku 3D często zastanawia się nad tym, z czego wynika cena druku 3D i na jakiej podstawie wykonuje się wyceny w drukarni 3D. Odpowiedź na pytanie – ile wynosi średnia cena druku 3D jest niezwykle trudna i wynika z wielu czynników. W dzisiejszym artykule postanowimy przybliżyć kilka najważniejszych składników wyceny druku 3D.


Cena druku 3D – różna w zależności od przyjętej technologii wydruku

Wybór odpowiedniej technologii jest jednym z bardzo istotnych czynników determinujących cenę druku 3D. Koszty te są różne w zależności od wybranej metodologii wykonania druku 3D. Na przykład druk 3D w technologii SLA (popularnie nazywany drukiem z żywicy) posiada stałą cenę wydruku jednego obszaru wydruku, a możliwość optymalizacji ceny polega na maksymalnym wykorzystaniu obszaru wydruku np. duplikatami danych obiektów. W ten sposób wykorzystując w szerszym zakresie obszar wydruku 3D możemy wygenerować lepszą cenę jednostkową za dany detal.

Z kolei w wypadku „klasycznego” druku 3D w technologii FDM (wykonywanej przy użyciu klasycznego tworzywa – filamentu) formą optymalizacji ceny wydruku 3D jest większa liczba detali tego samego rodzaju. Dzięki wykonaniu większej liczby detali, cena jednostkowa spada ze względu na optymalniejsze wykorzystanie materiału oraz rezerwację czasu pracy drukarki 3D na dłuższy czas. W przeciwieństwie do SLA – tutaj zajętość obszaru roboczego nie ma tak istotnego znaczenia.

Oczywiście technologii wydruku 3D i sposobów na optymalizację kosztów jest więcej – jednak w celu zgłębienia tych parametrów polecamy kontakt z przedstawicielem drukarni 3D – z pewnością pomoże w wyborze odpowiedniego rozwiązania dla konkretnego wydruku 3D.

Cenę wydruku 3D może determinować również poziom komplikacji detalu

Poza wybraną technologią wydruku 3D również sam detal czyli obiekt, który następnie będzie podlegał wydrukowi 3D ma dość duże znaczenie. Ilość krawędzi, obłości, czy szczegółów w połączeniu z wielkością obiektu – będzie stanowić o tym w jaki sposób drukarnia 3D podejdzie do wyceny danego detalu. Koszt druku 3D w tym przypadku będzie zależny od tego jak dużą dokładność druku, a co za tym idzie czas (o czym będziemy pisać w dalszej części artykułu) jaki należy przeznaczyć na pracę nad danym projektem druku 3D.

Dodatkowo w sytuacji, gdy mamy do czynienia z detalem nietypowym, np. natywnie mającym „złożyć się” w obiekt pracujący mechanicznie (np. zestaw zębatek, lub obudowa elektroniki) dla drukarni 3D jest to dodatkowy parametr determinujący konieczność zachowania minimalnej dokładności wydruku 3D, który w tym przypadku będzie wyższy niż w standardowym obiekcie statycznym. Należy wziąć to pod uwagę pod kątem finalnego efektu druku i zakomunikować docelowe przeznaczenie takich elementów na etapie wyceny druku 3D. Pomijając kwestię samej ceny, również ten czynnik jest istotny dla uzyskania oczekiwanego efektu jakościowego.

Dokładność i czas – główne wyznaczniki ceny druku 3D

Kolejnym ważnym czynnikiem wyznaczającym cenę druku 3D jest balans pomiędzy czasem wydruku 3D a jego jakością. Każda drukarka 3D użytkowana komercyjnie przez drukarnię 3D ma możliwość ustawienia balansu pomiędzy tymi dwoma parametrami. A więc najczęściej – im szybsza prędkość wydruku 3D, tym niższy czas jego uzyskania, ale odbywa się to kosztem jakości finalnego detalu. Znalezienie idealnego balansu pomiędzy tymi dwoma parametrami jest jednym z najważniejszych czynników podlegających profesjonalnej wycenie druku 3D.

Szybki i mniej dokładny druk 3D jest idealnym rozwiązaniem do prototypowania obiektów, lub wykonywania serii przedprodukcyjnych mających za zadanie zwalidować tezę danego rozwiązania przemysłowego. Z kolei wyższy czas druku 3D należy wybrać w sytuacji, gdy zależy nam na jednostkowej jakości detalu, lub gdy obiekt będzie podlegał dalszej obróbce po wydrukowaniu – dzięki zachowaniu wyższej jakości koszt takiego wykończenia będzie znacząco niższy.

Obróbka po wydruku 3D – ważny czynnik wyceny druku 3D

Kolejnym, istotnym czynnikiem składającym się na finalną cenę druku 3D jest końcowa obróbka detalu. Jak powszechnie wiadomo, powierzchnia na detalu, powstałym poprzez druk 3D w zależności od wybranego poziomu dokładności odwzorowania modelu może być różnej jakości. Często taka powierzchnia może wymagać przeszlifowania lub na przykład lakierowania i polerowania w wypadku szczególnych rodzajów detalu. Ilość godzin pracy, którą drukarnia 3D spędzi na finalnym przygotowaniu takiego detalu, będzie miała wpływ na cenę.

Innym aspektem obróbki detalu jest łączenie elementów wydrukowanych przy pomocy kleju. Większość drukarni 3D, ze względu na ograniczone powierzchnie robocze druku 3D jest zmuszona do wcześniejszego podziału modelu na mniejsze części, a następnie po wydrukowaniu łączeniu ich przy pomocy kleju. W Plastcore nie występuje ten problem – ze względu na posiadanie w parku maszynowym drukarek 3D o największym polu roboczym w Europie – stąd rzadziej występuje konieczność łączenia detalu post produkcyjnie, a co z tym idzie – cena druku 3D wielkogabarytowego jest w tej sytuacji niższa.

Podsumowanie – czy łatwo jest wycenić druk 3D i od czego w głównej mierze zależy jego cena?

Podsumowując –cena druku 3D jest efektem wzięcia pod uwagę co najmniej kilku czynników związanych zarówno z samym projektem jak i takimi kwestami jak technologia przyjęta do wykonania samego wydruku 3D. Jednak biorąc pod uwagę powyższe, tak naprawdę poza technologią i projektem najważniejszy poziom jakości detalu, który chcemy uzyskać.

Jednocześnie większość drukarni 3D w tym Plastcore – bezpłatnie wycenia przesłane projekty lub zapytania wykonawcze – warto uzyskać taką informację na jak najwcześniejszym etapie, by ewentualnie móc dopasować swój projekt lub oczekiwania w celu parametryzacji ceny druku 3D. To szczególnie ważne, gdy zależy nam na optymalizacji wyceny wydruku 3D, ale również na uzyskaniu właściwej, oczekiwanej przez nas pierwotnej jakości druku 3D.

#drukarnia3dwarszawa #wydruki3D #drukarnia3d #druk3Dcena #druk3D #cenadruku3D

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie