top of page
Szukaj
  • lcyran

5 zalet prototypowania przy pomocy druku 3d dla przemysłu

W dzisiejszym wpisie postanowiliśmy poruszyć wątek, który towarzyszy wszystkim branżom przemysłowym koncentrującym się na wytwarzaniu fizycznych produktów. W wielu przedsiębiorstwach jednym z elementów cyklu życia danego produktu jest faza fizycznego prototypu – która pozwala na wyeliminowanie wszystkich wad i niedoskonałości, które nie zostały wzięte pod uwagę w procesie projektowania. Przyjrzymy się wykorzystaniu druku 3D do procesu prototypowania dla przemysłu i postaramy wskazać 5 najważniejszych zalet tej metodologii.


Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego warto wykorzystywać druk 3D w procesie prototypowania?

Jakie istotne czynniki dla przemysłu mogą być ważne w procesie podejmowania decyzji o druku 3D

Jakie jest pięć powodów dla których warto wykorzystać druk 3D w procesie prototypowania dla przemysłu

Prototypowanie przedmiotów w przemyśle, jest jednym z najważniejszych elementów cyklu projektowego, przed uruchomieniem wdrożenia produkcji masowej. Produkt, który przez często miesiące przebywał jedynie na wirtualnych przestrzeniach dysków projektantów przeistacza się w fizyczną postać, która ujawnia jego wszystkie wady i zalety. Dzięki temu możliwie jest uruchomienie serii testów, oraz badań przedwdrożeniowych, mających na celu przejście z fazy prototypowania do wdrożenia pierwszej wersji produkcyjnej. W zależności od branży cykle te ulegają różnym metodologiom iteracji. Dlaczego więc warto wykonać taki prototyp przy pomocy druku 3D?

Po pierwsze : koszt wydruku 3D jest jedną z najtańszych metod uzyskania gotowego prototypu, a cena druku 3D podlega parametryzacji.

Utrzymanie w ryzkach kosztów przedwdrożeniowych to jeden z najważniejszych czynników determinujących efektywność pracy Managera Projektu oraz zespołu projektantów. Wysokość inwestycji w produkt, znajdującego się w fazie projektowania, przekłada się w późniejszym etapie na wysokość KPI samego wdrożenia produkcyjnego (Key Points of Investment – wskaźniki, determinujące sukces bądź porażkę projektu). Wykorzystanie technologii druku 3D pozwana w obiektywny sposób obniżyć koszty prototypowania, ze względu na relatywnie niski koszt tej techniki w stosunku do klasycznych form projektowania prototypów. Wobec tego czynnika, łatwiej jest podjąć decyzję o prototypowaniu metodologią iteracyjną tj. przygotowywaniem kolejnych wersji prototypu, w krótkim czasie bez narażania się na wysokie koszty poszczególnych wersji danego prototypu.

Rozwój produktu w tej formule pozwala poza oszczędnościami na poziomie kosztów projektu, zwiększyć jakość samego procesu prototypowania dzięki kolejnemu czynnikowi jakim jest:

Powód drugi : Dokładność wydruku 3D pozwala na uzyskanie wysokiej jakości prototypu.

Dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii druku 3D, ten sposób wykonania prototypu pozwala na uzyskanie jakości odpowiedniej na potrzeby prowadzenia procesu projektowego. Wykorzystując wiele możliwości parametryzacji jakości wydruku 3D, przy jednoczesnym prawidłowym wyborze podwykonawcy do wykonania takiej usługi, jesteśmy w stanie uzyskać przedmiot, który będzie w pełni odzwierciedlał założenia prototypowania.


druk 3d cena

Kolejnym argumentem jest również wielkość druku 3D. Często myśląc o drukarce 3D wyobrażamy sobie niewielkie urządzenia, wytwarzające składowe komponenty. Rozwój techniki powoduje jednak istotne zmiany również w tym obszarze wydruków 3D.

W tej chwili możliwa jest już całkowita rezygnacja ze sposobu druku 3D większych elementów, które następnie łączy się w jeden większy. W drukarniach takich jak Plastcore, możliwym jest już wydruk 3D obiektów, których objętość przekracza nawet jeden metr sześcienny ! Dzięki temu nawet przy bardzo dużych prototypach wykonanych przy pomocy druku 3D – uzyskujemy jednolity obiekt o zadanych wcześniej parametrach, bez ryzyka utraty integralności przedmiotu.

Powód trzeci : Czas druku 3D jest wielokrotnie niższy niż klasyczne metody produkcji prototypu.

Jeden z najistotniejszych w procesie prototypowania czynników, zaraz obok kosztu wykonania. Prototyp, wykonywany przy pomocy druku 3D powstaje wielokrotnie szybciej niż ten wykonywany klasycznymi metodami. Wynika to  kilku czynników. Pierwszym z nich jest wydajność samych drukarek 3D, które z biegiem lat zwiększyły swoją szybkość i kulturę pracy. Jest to jeden z istotnych czynników rozwojowych dla samych producentów drukarek.

Kolejnym jest sposób pracy z projektem 3D przeznaczonym dla wydruku 3D. W tej metodzie projektowania, nie ma znaczenia ilość trójkątów znajdujących się w projekcie, lub gęstość siatki na poszczególnych jego elementach. O właściwe przygotowanie techniczne projektu dba też kadra wybranej drukarni 3D. Posiadając odpowiednie doświadczenie i oprogramowanie zespół dostosowuje nawet najbardziej skomplikowane projekty do kryteriów wydruku 3D, odciążając w ten sposób projektantów z wielokrotnie żmudnego dostosowywania technologicznego projektu do wytycznych metodologii wytworzenia prototypu klasycznymi sposobami.

Powód czwarty : Efekt w postaci prototypu pochodzącego z druku 3D podlega łatwej obróbce materiałowej.

Jest to argument, który jest szczególnie istotny dla wszystkich prototypów, które powinny posiadać wygląd zbliżony do finalnego, gdyż np. będą użytkowane do publicznych prezentacji lub zostaną wykorzystane na przykład do badań focusowych na przyszłych, potencjalnych odbiorcach. Tego typu zapotrzebowanie dobrze wpisuje się w koncepcję wykorzystania druku 3D w procesie prototypowania.

Ze względu na podatność tworzyw, wykorzystywanych do druku 3D uzyskiwany przy pomocy tej techniki prototyp można z powodzeniem szlifować, malować lub wykonywać szpachlowanie w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba uzyskania perfekcyjnych powierzchni do pomalowania. Dzięki tej możliwości, każdy wydruk 3D przy niewielkim nakładzie pracy, (w porównaniu do klasycznych metod wytwarzania prototypów), może uzyskać wygląd niemal finalnego produktu, gotowego do wdrożenia produkcyjnego. To ogromna przewaga w stosunku do innych metod prototypowania, ponieważ pozwala na znaczącą oszczędność czasu oraz kosztów wykańczania prototypu.

Powód piąty : Druk 3D ogranicza konieczność inwestycji w sprzęt i materiały, ponieważ jego wykonanie można z powodzeniem zlecić firmie zewnętrznej.

Ze względu na rosnącą w Polsce branżę druku 3D, każdy przedsiębiorca przemysłowy jest w stanie wybrać właściwego wykonawcę prototypu swoich przedmiotów, bez inwestycji materiałowych polegających na zakupie własnych drukarek 3D i tworzenia zaplecza pod ich wykorzystanie. Zatrudniony w firmie projektant jest w stanie w sposób bezpośrednim współpracować ze specjalistą zatrudnionym w drukarni 3D w celu przekazania projektu, oraz omówienia kryteriów jego wykonania. To wygodna i prosta metoda, pozwalająca na ograniczenie inwestycji w procesie prototypowania jedynie do samego produktu, bez brania pod uwagę czynników takich jak amortyzacja sprzętu, zużycie materiałów itd.

Jednocześnie wybierając podwykonawcę w postaci drukarni 3D warto wziąć pod uwagę kilka czynników jakie determinują właściwą jakość wykonania danego zlecenia. Są to przede wszystkim kwestie zaplecza sprzętowego drukarni, (rozumianego jako liczba i wielkość posiadanych drukarek 3D, zdolnych spełnić wymagania wielkościowe i jakościowe zlecanego prototypu) kompetencje specjalistów zajmujących się obsługą projektu (weryfikowalne przez pryzmat portfolio) jak również czas i cenę wydruku 3D w stosunku do naszych potrzeb.

Podsumowanie: Dlaczego warto wybrać druk 3D do swoich prototypów

Podsumowując, technika druku 3D w procesie prototypowania jest bardzo atrakcyjną alternatywą dla klasycznych metod wytwarzania przedprodukcyjnych egzemplarzy produktów przemysłowych. Dzięki coraz intensywniejszemu rozwojowi tego sektora mamy do czynienia z coraz intensywniejszym wykorzystaniem tej technologii nawet w dużych koncernach przemysłowych z branż takich jak motoryzacja czy lotnictwo. To jedynie dowód na skuteczność i wysoką jakość druku 3D w procesie prototypowania.

Niska cena, wysoka jakość wykonania i podatność na modyfikacje i zmiany są czynnikami, które będą determinowały coraz częstszy wybór tej technologii w procesie prototypowania dla przemysłu.

#drukarnia3dwarszawa #wydruk3D #wydruki3D #prototypowanie #druk3ddlaprzemysłu #druk3D #Plastcore